Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού προσωπικού, στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ “Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών”.
 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22/10/2019.
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271085010 και στο email: info@teenschool.gr