Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ), ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ), ΠΕ78(ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.), ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) και ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» με έδρα τη Χίο και έναρξη το σχολικό έτος 2020-2021.

Υποβολή αιτήσεων έως: 4/8/2020

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο email: info@teenschool.gr