Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23.

Υποβολή αιτήσεων έως: 22/8/2022

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο email: info@teenschool.gr