Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς : 2022 – 2023)

Προκειμένου να δείτε τη συνοπτική Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς : 2022 – 2023) χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.

Θέματα και λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθήματος Ναυτικές Μηχανές έτους 2023

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ναυτικές Μηχανές για το σχολικό έτος 2023, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.

Θέματα και λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθήματος Ναυσιπλοΐα ΙΙ έτους 2023

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ για το σχολικό έτος 2023, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.

Θέματα και λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές 2023

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων του μαθήματος Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές για το σχολικό έτος 2023, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.


Σχετικό έγγραφο

Θέματα και λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) έτους 2023

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) για το σχολικό έτος 2023, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.


Σχετικό έγγραφο

Θέματα και λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Νέα Ελληνικά έτους 2023

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για το σχολικό έτος 2023, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.


Σχετικό έγγραφο