Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) για το Ιδιωτικό Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24.

Υποβολή αιτήσεων έως: 20/08/2023

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr