Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
22710 85010 και στο
www.teenschool.gr

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών/τριών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών/τριών και αποφοίτων, για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.