Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23.

Υποβολή αιτήσεων έως: 22/8/2022

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο email: info@teenschool.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού των κλάδων ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) και ΤΕ01.06 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23.

Υποβολή αιτήσεων έως: 12/8/2022

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο email: info@teenschool.gr

Προκειμένου να δείτε τη συνοπτική Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς : 2021 – 2022) χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ για το σχολικό έτος 2022, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.

Για να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ναυτικές Μηχανές για το σχολικό έτος 2022, χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο.