Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού προσωπικού, στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ “Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών”. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22/10/2019. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271085010 και στο email: info@teenschool.gr

Πρόσκληση ενδιαφέροντος


Υποβολή Δικαιολογητικών

Τελετή λήξης του σχολικού έτους 2018-19

Το TEENS – ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
διοργανώνει τελετή λήξης του σχολικού έτους 2018-19, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις εγκαταστάσεις του, Αεροπόρου Χρ. Ροδοκανάκη 38, Χίος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.) και ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ), με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών –Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2019-20.
Υποβολή αιτήσεων έως: 15/07/2019
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών 2019


Υποβολή Δικαιολογητικών