Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ), ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ), ΠΕ78(ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.), ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) και ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» με έδρα τη Χίο και έναρξη το σχολικό έτος 2020-2021.

Υποβολή αιτήσεων έως: 4/8/2020

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο email: info@teenschool.gr

Ψηφιακές Τάξεις στο TEENS. Το μάθημα συνεχίζεται…

Το Ναυτικό Λύκειο «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» “ΤΕΕΝSπρωτοπορώντας στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνεχίζει με επιτυχία να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τους μαθητές και μαθήτριες.

Οι ιδρυτές, η διοίκηση και  οι καθηγητές του λυκείου, σεβόμενοι πλήρως τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση του Covid -19 με υπευθυνότητα και αίσθημα ευθύνης  προς τους εργαζόμενους, του μαθητές και τις οικογένειες τους, ενεργοποίησαν άμεσα, για όλες τις τάξεις του Λυκείου, την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης Webex Meetings είναι μια πλατφόρμα για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που επιτρέπει την υλοποίηση του ωρολόγιουπρογράμματος του Λυκείου. Η ψηφιακή τάξη (virtual classroom) που προσφέρει, παρέχει εκτός από την επικοινωνία φωνής και εικόνας, πρόσθετες δυνατότητες όπως διαμοιρασμό περιεχομένου και ηλεκτρονικό – διαδραστικό  πίνακα.

Οι μαθητές θα μπορούν να έχουν προσωπική επικοινωνία και ανατροφοδότηση με τους εκπαιδευτικούς τους, να εμπεδώνουν αλλά και να προχωρούν στην ύλη τους κάνοντας εργασίες και  ασκήσεις. Παράλληλα θα μπορούν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να επικοινωνούν οργανωμένα με τους εκπαιδευτικούς τους μέσα σε ένα περιβάλλον «ψηφιακής τάξης».

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις, σας ενημερώνουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης Webex για την διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου μας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού προσωπικού, στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ “Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών”.
 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22/10/2019.
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271085010 και στο email: info@teenschool.gr

Τελετή λήξης του σχολικού έτους 2018-19

Το TEENS – ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
διοργανώνει τελετή λήξης του σχολικού έτους 2018-19, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις εγκαταστάσεις του, Αεροπόρου Χρ. Ροδοκανάκη 38, Χίος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ90 και ΠΕ82

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.) και ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ), με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών –Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2019-20. Υποβολή αιτήσεων έως: 15/07/2019 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, υπό τους κάτωθι όρους: ΘΕΣΗ: 1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Continue reading

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος καθηγητών στον Ναυτικό Λύκειο «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» TEENS

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.”

Continue reading