Οι εγκαταστάσεις του Λυκείου, βρίσκονται στην περιοχή «Παναγία Φάρκαινα», στην πόλη της Χίου, επί της οδού Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 38.

Η σύγχρονη αισθητική και εργονομία αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά  των κτηριακών εγκαταστάσεων του Λυκείου, του οποίου οι χώροι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες ανάγκες των μαθητών. Οι αίθουσες διδασκαλίας καθώς και τα εργαστήρια  διαθέτουν άρτιο και σύγχρονο υλικοτεχνικό και οπτικοακουστικό  εξοπλισμό. Στο σύνολο των υποδομών συμπεριλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό σκάφος του σχολείου, το οποίο μαζί με τα εργαστήρια προσομοίωσης γέφυρας και μηχανής, συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική και ευχάριστη εκπαιδευτική διαδικασία.

  1. Χώροι υποδοχής και γραμματείας
  2. Αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 15 – 20 μαθητών
  3. Εργαστηριακές αίθουσες με σύγχρονο εξοπλισμό
  4. Εργαστήριο προσομοίωσης γέφυρας πλοίου
  5. Εργαστήριο προσομοίωσης μηχανής πλοίου
  6. Εκπαιδευτικό σκάφος
  7. Βιβλιοθήκη
  8. Χώρο μελέτης και ανάπαυλας

Start typing and press Enter to search