Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της Γ’ τάξης του σχολείου οι απόφοιτοι έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
  • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Ναυτολόγηση ως προσωπικό γέφυρας ή μηχανής για την απόκτηση του Διπλώματος (Ανθυποπλοιάρχου ή Γ’ Μηχανικού αντίστοιχα)