Προκειμένου να δείτε τη συνοπτική Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς : 2021 – 2022) χρησιμοποιείστε  τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να κάνετε λήψη του σχετικού αρχείου.