Το TEENS βλέπει το σχολείο ως χώρο αλληλεπίδρασης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, που καλείται να καλύψει όχι μόνο τις γνωστικές αλλά ταυτόχρονα και τις κοινωνικές ανάγκες τους και μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήριά μας προσφέρουν στους μαθητές και μαθήτριες, πολύπλευρη ανάπτυξη μέσα από ένα προαιρετικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που λειτουργεί στην απογευματινή ζώνη.

Κατά την απογευματινή ζώνη, λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής και πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των Ομίλων Δραστηριοτήτων. Έτσι οι μαθητές της Α’ και Β΄ τάξης έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες σε αντικείμενα, που ενδεχομένως δεν διδάσκονται στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα, μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας και ομαδικές αλλά και ατομικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία, καθώς με αυτό τον τρόπο οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν, ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους ενώ παράλληλα εξελίσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διάφορα αντικείμενα.

Τα αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία επιλέγουν οι μαθητές, ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντα τους είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

Ξένες Γλώσσες – Πληροφορική

Στην απογευματινή ζώνη προσφέρονται μαθήματα Αγγλικών και Ισπανικών, με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για την επιτυχία τους στις εξετάσεις και την λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Επίσης, αναγνωρίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα των ναυτιλιακών επαγγελμάτων, προσφέρουμε μαθήματα Ναυτικών Αγγλικών (Maritime English), εφόδιο απαραίτητο για την επικοινωνία, τη ζωή στο πλοίο και για μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της ναυτιλίας. Για όσους μαθητές το επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη γνώση τους στα ναυτικά Αγγλικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (Unicert, University of Greenwich).

Στην ίδια ζώνη προσφέρονται μαθήματα πληροφορικής για τους μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση στις ενότητες Word, Excel και Internet.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε κάποιους από τους παρακάτω Ομίλους Δραστηριοτήτων:

Όμιλος Αστροφυσικής/Αστροναυτιλίας 

Ο όμιλος Αστροφυσικής / Αστροναυτιλίας έχει ως σκοπό να διδάξει τους μαθητές κάποιες βασικές έννοιες του αντικειμένου μέσω κάποιας βασικής θεωρίας προσαρμοσμένη στα μέτρα τους, χωρίς να απαιτείται κάποια προϋπάρχουσα γνώση. Κάποια Σαββατοκύριακα επιδιώκεται να οργανωθούν βραδιές αστροπαρατήρησης σε μικρές ομάδες μαθητών.

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής

Στον όμιλο Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές με αφορμή μια εικόνα, μια ταινία, μια είδηση, μια σκέψη, εμπλέκονται δημιουργικά σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Στόχος των δραστηριοτήτων του ομίλου είναι να στηρίξει την πρακτική άσκηση των μαθητών στη λογοτεχνική γραφή, με στόχο αφενός να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και αφετέρου να γίνουν ενεργοί αναγνώστες, μέσω της πλέον βιωματικής δραστηριότητας στο χώρο της λογοτεχνίας, της συγγραφής.

Όμιλος Επιχειρηματικότητας

Στον όμιλο Επιχειρηματικότητας επιδιώκεται η επαφή των μαθητών με βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης επιχειρήσεων, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων θεωρητικού και βιωματικού χαρακτήρα. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκομίσουν εμπειρίες στο τομέα αυτό με ταυτόχρονη ενθάρρυνση για ομαδική εργασία, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και άλλων δεξιοτήτων. Τα παραπάνω ενισχύονται μέσω της δημιουργίας μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, την οποία επιλέγουν οι  ίδιοι οι μαθητές.

Όμιλος STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Στον Όμιλο STEM, οι μαθητές και μαθήτριες εξοικειώνονται με έναν νέο μετα-επιστημονικό κλάδο, ως μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος και αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Επίσης, οι μαθητές, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του σχολείου μας, μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ένα robot. Σκοπός του ομίλου είναι η κάθε ομάδα να παρουσιάσει ένα project στο τέλος της χρονιάς.

Όμιλος Τρισδιάστατης Εκτύπωσης

Ο Όμιλος Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (3D printer) μέσω του προγράμματος Free Cad εστιάζει στο πείραμα της ευστάθειας, με την χρήση του 3D printer που διαθέτει το σχολείο μας. Σκοπός του Ομίλου είναι να δώσει το κίνητρο στους μαθητές που έχουν όρεξη και ενδιαφέρον για το σχέδιο να αναπτύξουν την φαντασία τους μέσα από μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, που με όραμα την τεχνολογική καινοτομία τους βοηθά να ανακαλύψουν ταλέντα και δεξιότητες, να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και να εξοικειώνονται με την τεχνολογία και τους αυτοματισμούς.

Όμιλος Κολύμβησης- Ναυαγοσωστικής

Ο όμιλος Κολύμβησης πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, στις εγκαταστάσεις του Ιωνικού Κολυμβητηρίου Χίου σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Χίου. Τα οφέλη που αποφέρει η ενασχόληση με την κολύμβηση τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία είναι πολλά και επιστημονικώς τεκμηριωμένα. Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι μαθητές αποκτούν πολύ καλή γνώση των τεχνικών ναυαγοσωστικής, της παροχής πρώτων βοηθειών και ανάνηψης αλλά και είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσα βοήθεια σε όσους κινδυνεύουν στο νερό, καθώς αποκτούν εξοικείωση με τα σήματα της ασφάλειας και την χρήση του ατομικού εξοπλισμού. Αυτές οι γνώσεις θεωρούνται απαραίτητες για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα και όχι μόνο.