Τα εκπαιδευτήριά μας προσφέρουν στους μαθητές τους, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ένα προαιρετικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι λειτουργίες καθαρά εκπαιδευτικές με επιλεκτικό χαρακτήρα και έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία, αφού τα παιδιά που συμμετέχουν ικανοποιούν μέσω αυτών τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους και εξελίσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα διάφορα αντικείμενα.

Μετά τη λήξη του πρωϊνού προγράμματος προσφέρεται δωρεάν πρόγραμμα για την δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Ισπανικά), και γίνονται οι συναντήσεις των Ομίλων Δραστηριοτήτων (Αστροφυσική, Φυσική Αγωγή, Maritime English κλπ.).

Τέλος, προσφέρονται απογευματινά μαθήματα Αγγλικών με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση διπλωμάτων.

ΒΑΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ