Ανάρτηση του πρακτικού έγκρισης επιλογής ταξιδιωτικού πρακτορείου που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της πενθήμερης εκδρομής των μαθητών/τριων της Γ τάξης του σχολείου.