Ανάρτηση του πρακτικού έγκρισης επιλογής ταξιδιωτικού πρακτορείου που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της τριήμερης εκδρομής των μαθητών/τριων της Β’ τάξης του σχολείου.