Στο ΕΠΑ.Λ. «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» εξασφαλίζεται στους μαθητές η παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. Παρέχεται, δηλαδή η ενιαία βάση, όπου ο μαθητής διαμορφώνει την επιλογή του ως προς την ειδικότητα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων του. Για το λόγο αυτό προωθείται πρόγραμμα δράσεων και υποστήριξης των μαθητών/-τριών μας μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους) καθώς και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

  • Στην Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7 ώρες) και μαθήματα επιλογής (τεχνολογικά– επαγγελματικά, 6 ώρες), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.
  • Στη Β΄  ΤΑΞΗ  οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθώντας τον τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και τεχνολογικά – επαγγελματικά  μαθήματα (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά) του τομέα σπουδών.
  • Στη  Γ΄ ΤΑΞΗ  προσφέρονται οι ειδικότητες, οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν μια από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (Πλοίαρχος Ε.Ν. ή Μηχανικός Ε.Ν.) και διδάσκονται  μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και μαθήματα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για τις πανελλήνιες εξετάσεις, δίνοντας βαρύτητα στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:  Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυσιπλοΐα ΙΙ (κατεύθυνση Πλοιάρχων) / Ναυτικές Μηχανές (κατεύθυνση μηχανικών). Καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιείται σχολαστική ανάλυση όλων των θεμάτων των προηγούμενων ετών και συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές και μαθήτριες είναι σε θέση αρχικά να κατανοήσουν τη διαδικασία των εξετάσεων και κατ’ επέκταση να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, ώστε να εισέλθουν στην επιθυμητή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.