Το Ναυτικό Λύκειο «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Τ.Ε.Ε.Ν.Σ.», το πρώτο Ιδιωτικό Μη Κερδοσκοπικό Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2018 από τον Καπτα Παναγιώτη Ν. Τσάκο και έκτοτε λειτουργεί με εξαιρετικές επιδόσεις των αποφοίτων μαθητών και μαθητριών του στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η φοίτηση στο Λύκειο είναι άνευ καταβολής διδάκτρων.

Το Σχολείο λειτουργεί Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων με ειδικότητες Πλοιάρχου Ε.Ν. και Μηχανικού Ε.Ν., καθώς και Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

Οι μαθητές και μαθήτριες του Τ.Ε.Ε.Ν.Σ. έχουν, μετά την αποφοίτησή τους, τις εξής δυνατότητες:

  • Εισαγωγή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
  • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές,
  • Εισαγωγή στα Σώματα Ασφαλείας,
  • Ναυτολόγηση, ως προσωπικό γέφυρας ή μηχανής για την απόκτηση Διπλώματος Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού, μέσω του παράλληλου συστήματος που ισχύει για τα Ναυτικά Λύκεια, κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής των παιδιών τους στην Α’ τάξη Προτύπου για το σχολικό έτος 2024-2025, στη γραμματεία του Σχολείου (Αεροπόρου Χρ. Ροδοκανάκη 38, Χίος 82100).

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Αντίγραφο ελέγχου Α’ τετραμήνου της Γ’ τάξης Γυμνασίου, και
  2. Γνωμάτευση μαθησιακών δυσκολιών (εφόσον υπάρχει)

Η διαδικασία επιλογής μαθητών και μαθητριών περιλαμβάνει εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, καθώς και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Η ύλη των εξετάσεων στα συγκεκριμένα μαθήματα έχει αναρτηθεί στο site του Σχολείου (www.teenschool.gr).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στη γραμματεία του Σχολείου στο τηλέφωνο 2271085010 ή να αποστείλουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@teenschool.gr.