Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού των κλάδων ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) και ΤΕ01.06 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23.

Υποβολή αιτήσεων έως: 12/8/2022

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο email: info@teenschool.gr