Τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκαινιάστηκε το νέο τμήμα ενηλίκων του σχολείου μας, το οποίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα ως αξιωματικοί γέφυρας ή μηχανής. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης η οποία δίνει στους ενδιαφερόμενους όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια που χρειάζονται για να ακολουθήσουν το όνειρό τους.

Όσοι φοιτούν στο Τμήμα Ενηλίκων του εκπαιδευτηρίου μας, παρακολουθούν και συμμετέχουν μόνο στα μαθήματα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει για δύο (2) σχολικά έτη και αποφοιτώντας αποκτούν Πτυχίο Ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν. ή Μηχανικού Ε.Ν., έχοντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Πτυχίο επιπέδου 4).

Ως κάτοχοι του Πτυχίου και ολοκληρώνοντας την συμπλήρωση συνολικά 24 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας και την εξάμηνη (6) φοίτηση στο ειδικό σχολείο, αποκτούν το δίπλωμα Γ τάξεως. Σύμφωνα με το νόμο Νόμο 4676/2020 – ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020, Άρθρο 82, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. και Μηχανικών Ε.Ν., μπορούν πλέον να αποκτήσουν δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α’ τάξης.

Οι μαθητές έχουν την επιλογή, αφού ολοκληρώσουν τα σωστικά και βγάλουν το ναυτικό τους φυλλάδιο, να ξεκινήσουν τη θαλάσσια υπηρεσία τους κατά την διάρκεια της φοίτησής του (εντός της καλοκαιρινής περιόδου).

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ενήλικων μαθητών, πραγματοποιείται μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους μαθητές του TEENS σε συνεργασία με το Tsakos Training Center, τόσο για τις ειδικότητες των Πλοιάρχων όσο και για των Μηχανικών. Ενδεικτικά, υλοποιούνται τα εξής επιμορφωτικά σεμινάρια:

 • Μελέτη και ανάλυση ναυτικών ατυχημάτων
 • Τήρηση φυλακής Γέφυρα και Μηχανή (Κανονισμός TCM)
 • Αξιολόγηση κινδύνου και συμβάντων
 • Κλάσεις και νηογνώμονες
 • PCS – FSI
 • Βασικά στοιχεία μηχανοστασίου
 • Βοηθητικά μηχανήματα πλοίου
 • TSMS- Vetting
 • Φανοί πλοίων- Ηχητικά σήματα
 • Objectives/ Περιεχόμενο Δ.Κ.Α.Σ.
 • Δίκτυα- Βασικά σχέδια πλοίων