Τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκαινιάζεται το νέο τμήμα ενηλίκων του λυκείου, το οποίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα ως αξιωματικοί γέφυρας ή μηχανής. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης η οποία θα δώσει τους ενδιαφερόμενους όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια που χρειάζονται για να ακολουθήσουν το όνειρό τους.

Όσοι φοιτούν στο Τμήμα Ενηλίκων των εκπαιδευτηρίων μας, παρακολουθούν και συμμετέχουν μόνο στα μαθήματα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει για δύο (2) σχολικά έτη και αποφοιτώντας αποκτούν Πτυχίο Ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν. ή Μηχανικού Ε.Ν., έχοντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στην αγορά εργασίας.