• Η παροχή Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών.
 • Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
 • Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς και η προετοιμασία των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών.
 • Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
 • Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
 • Η διασφάλιση ισορροπίας στη σχολική ζωή ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνδυάζουν τη γνώση με τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις.
 • Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αναγκαίων για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη καθώς και η καλλιέργεια πνεύματος συλλογικής προσπάθειας και ενσυνείδητης πειθαρχίας προσόντων αναγκαίων σε κάθε οργανική μονάδα, ιδιαίτερα των πλοίων.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ταξιδιών για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Η παροχή δυνατοτήτων παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες  και τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης των επαγγελματικών εξελίξεων και αφομοίωσης νέων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.
 • Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.
 • Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν και αναβαθμίζουν την ποιότητα της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας.
 • Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
 • Ο σεβασμός και διατήρηση της Ελληνικής ναυτικής παράδοσης.
"Οραματιζόμαστε τη σχολική αυτή μονάδα, ως μία κυψέλη μάθησης, γνώσης, και αριστείας που θα προετοιμάζει και θα γαλουχεί από τρυφερή ηλικία νέους και νέες, ενώ θα τους προετοιμάζει σε αυριανούς ηγέτες, που τόσο έχει ανάγκη η Ελληνική Ναυτιλία."
καπτ. Παναγιώτης Τσάκος