Η Βιβλιοθήκη ως σύγχρονο κέντρο πληροφόρησης συμβάλλει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση των μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας στη γνώση. Εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους και στοχεύει στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, στην ενίσχυση των ερευνητικών εργασιών τους και στην ανάκτηση εξειδικευμένης πληροφορίας.

Στο σχολείο μας λειτουργεί πρόγραμμα για την προώθηση της φιλαναγνωσίας, το οποίο αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών με την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Στόχος είναι ο κάθε μαθητής, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, να ολοκληρώσει την ανάγνωση μιας σειράς βιβλίων από διαφορετικές θεματικές κατηγορίες, με απώτερο σκοπό να παρουσιάσει στους υπόλοιπους συμμαθητές του την περίληψη ενός βιβλίου.

Ως μέλη της Βιβλιοθήκης εγγράφονται μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας καθώς και όλο το προσωπικό του σχολείου.