Τα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών προσφέρουν στους μαθητές υποτροφίες, προκειμένου τα οφέλη από τη φοίτηση στο Ιδιωτικό Ναυτικό Λύκειο TEENS να είναι προσιτά σε ευρύ κύκλο μαθητών και μαθητριών, αλλά και για να ενισχύσει την αριστεία.

Οι υποτροφίες προκηρύσσονται κάθε χρόνο για μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας και δίδονται ως έκπτωση επί των διδάκτρων ή ως ολική απαλλαγή την επόμενη σχολική χρονιά.

Οι υποτροφίες δίνονται σε μαθητές με βάση εκπαιδευτικά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Συνυπολογίζεται επίσης και προσωπική συνέντευξη του ενδιαφερόμενου μαθητή.

Για την επόμενη σχολική χρονιά οι υποτροφίες που θα δοθούν είναι οι εξής:

  • 10 υποτροφίες με βάση εκπαιδευτικά κριτήρια
  • 8 υποτροφίες με βάση κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Σχολείου στο τηλέφωνο 22710 85010 ή στο email: info@teenschool.gr